Tuesday
2019-03-26
6:59 PM
 
ETIBAR HASANOV PHOTO GALLERY
 
| RSS Main
Site menu
ETIBAR HASANOV PHOTOGRAPHY

Istedadlı Fotoqraf bir seysmoqraf kimi daim həyatında baş verən kiçik "təkanları”  qeyd edir. Onu hətta cəhənnəm dərinlikləri və dağ zirvələri belə cəlb edir.Fotoqraf üçün həqiqət deyə bir anlayış yoxdur, amma haqqı bilmək arzusu vardır.Fotoqraflıq bir amansız bilik sahəsidir ki,bu da peyğəmbərliyin ən ali səviyyəsindədir. Ümumilikdə götürdükdə isə fotoqraflıq istər şüurlu istərsə şüursuz surətdə bir xidmət sahəsidir:Allaha,şeytana,insanlığa. Fotoqraf  çox diqqətlə və anlayışla öz "mənini” seçməlidir.


 Талантливый фотограф, как сейсмограф, всегда регистрирует «микроземлетрясение» в области жизни нашей души. Его притягивают и адские глубины и горные выси. В самом фотографе Правды нет, но есть стремление к познанию Правды. Фотография — это неустанное познание, и только как отдельные пики — пророчество. А в самом общем случае и в самой общей судьбе фотография — это служение, осознанное или неосознанное: Богу, черту, мамоне, людям. Фотографу надо осторожно и осознанно выбирать «хозяина» себе.

 A talented photographer, as a seismograph, always registers "mikrozemletryasenie" in the life of our soul. His draw and hellish depths and mountain heights. For the photographer there is no truth, but there is a desire to know the Truth. Photography - a relentless knowledge, and only as separate peaks - the prophecy. In the most general case and in the common destiny of the picture - this ministry, conscious or unconscious: God, the devil, mammon, men. The photographer must be carefully and consciously choose the "master" himself.
Statistics
Copyright MyCorp © 2019
Make a free website with uCoz